Zabytki i ciekawe miejsca Zabytki i ciekawe miejsca

Tablica Żołnierzom 14 Pułku Piechoty

W miejscach, gdzie toczyły się ciężkie walki w marcu 1945 r., umieszczono tablice poświęcone żołnierzom I Armii Wojska Polskiego. Jedna z tablic umieszczona została na murze otaczającym koszary na ul. Artyleryjskiej. 
Odsłonięcie tablicy miało miejsce 11 lub 12 października 1958 roku, podczas Zlotu Uczestników Walk o Kołobrzeg. W tym czasie na terenie miasta odsłonięto ponadto dwie inne, jednakowe w formie tablice. Wszystkie trzy, najprawdopodobniej w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, zostały zastąpione nowymi tablicami. Treść pierwotnej tablicy nieznana. Na współczesnej tablicy widoczny napis: "ŻOŁNIERZOM/ 14 KOŁOBRZESKIEGO/ PUŁKU PIECHOTY/ 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO/ KTÓRZY W MARCU 1945 R./ POLEGLI W TYM MIEJSCU/ W WALCE O WYZWOLENIE/ KOŁOBRZEGU/ 1410 1945/ GRUNWALD/ BERLIN/ W XV-LECIE WOJSKA POLSKIEGO MIESZKAŃCY KOŁOBRZEGU". Treść tablicy umieszczona pomiędzy orłem państwowym bez korony (z lewej strony) oraz dwoma grunwaldzkimi mieczami (z prawej strony).

RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej
ZAMKNIJ x